Ondersteunt kerkelijke, culturele en maatschappelijk betrokken instellingen en andere ANBI’s

Ondersteunt kerkelijke, culturele en maatschappelijk betrokken instellingen en andere ANBI’s

Stichting Leye Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd, op 5 april 1995 door Karel Hubée en zijn echtgenote Boukje Ackerman en was gevestigd in Helvoirt. Vandaag de dag telt het stichtingsbestuur vijf leden en is de stichting gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Stichting Leye Fonds heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van kerkelijke, culturele en maatschappelijk betrokken instellingen en andere algemeen nut beogende instellingen alsmede het bijdragen aan de ontwikkeling van personen op de genoemde gebieden. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Om een beeld te krijgen van de projecten die het Leye Fonds ondersteunt, verwijzen we u naar ‘projecten’. Destijds legden legden Boukje en Karel in de statuten vast dat het Leye Fonds initiatieven ondersteunt die een band hebben met hun toenmalige woonplaats Helvoirt. Vandaar dat bij het toekennen van een schenking onze voorkeur uit gaat naar projecten die plaatsvinden in de regio Helvoirt. Daarnaast is ook een ANBI-status bij de beoordeling van belang. Bovendien stellen we het op prijs als er meerdere fondsen, stichtingen of andere subsidie-gevers worden aangeschreven.

De huidige middelen van de stichting bestaan uit schenkingen door de oprichters.
Stichting Leye Fonds is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).