ANBI Gegevens

Algemene Gegevens

Naam: Stichting Leye Fonds
KvK nummer: 41085756
RSIN nummer: 803673668 (ANBI Formulier)
Website: www.leyefonds.nl

Beleidsplan 2022-2025

Beloningsbeleid

De stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Formulier publicatieplicht

Activiteiten

Om u een indruk te geven van de diversiteit aan doelen die het Leye Fonds ondersteunt, kunt u hiernaast diverse jaaroverzichten raadplegen. Door op de verschillende jaartallen te klikken krijgt u toegang tot de verschillende overzichten.

Jaaroverzichten

Activiteiten 2020
Activiteiten 2019
Activiteiten 2018
Activiteiten 2017
Activiteiten 2016
Activiteiten 2015
Activiteiten 2014